Escrit d'al.legacions a la ordenança municipal que regula la venda ambulant. 24/1/2020